کتابی برای مهمترین قنات همدان

0 4
 کتاب «قنات قاسم‌آباد همدان» تالیف علی اصغر سمسار یزدی و مجید لباف خانیکی و با همکاری محمد هاشم پاکیزه، علیرضا بحری، محمدصالح سمسار یزدی و مریم مفیدی نیستانی منتشر شده است.
چاپ اول این کتاب خرداد ماه ۱۳۹۹ به بازار آمده است.
کتاب قنات قاسم آباد همدان را انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور چاپ کرده است.
 
این کتاب به شمارگان ۱۵۰۰ جلد و در ۱۴۸ صفحه منتشر شده است.
کتاب حاضر برپایه مطالعات و پژوهش‌های تاریخی، زمین‌شناختی و مسائل حقوقی و فنی تدوین شده است.
در کتاب قنات قاسم‌آباد همدان، ابتدا به بررسی‌های محلی و بازدیدهای میدانی پرداخته شده و پس از آن به مطالعه پایه، مطالعات تاریخی و کالبدی قنات و مباحث زیست محیطی تمرکز شده است. در ادامه بررسی‌های مربوط به دانش و فن‌آوری‌های بومی مرتبط با قنات نیز انجام و دانش سنتی روستا مستندسازی شده است. سابقه نظام مالکیت و مدیریت قنات از دیگر موضوعاتی است که به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس تاثیر عوامل مختلف بر قنات و همچنین تاثیر قنات بر محیط زیست و زندگی اقتصادی و اجتماعی منطقه  بررسی شده است. تشریح مباحث حقوقی و مستندات قانونی مربوط به قنات بطور عام و قنات قاسم‌آباد بطور خاص نیز موضوع بعدی مطالعات را تشکیل داده که به معرفی عرصه و حریم قنات قاسم‌آباد منجر شده است. در نهایت طرح مجموعه گردشگری قنات قاسم‌آباد ارائه شده است. خروجی این مطالعات موجب شده تا پرونده نامزدی ثبت قنات قاسم‌آباد به عنوان یک اثر ملی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تشکیل و پس از پیگیری‌های دهیاری و سازمان مذکور و موافقت وزارت میراث فرهنگی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شود.
این کتاب شامل هشت فصل است. فصل اول با عنوان کلیات شامل مقدمه، زمین‌شناسی و هیدرولوژی، مسائل زیست محیطی، سابقه تاریخی قنات قاسم‌آباد و وضعیت ساختمانی و مورفولوژی قنات بزرگ قاسم‌آباد است.
فصل دوم دانش و فن‌آوری‌های بومی مرتبط با قنات را بررسی کرده است. این فصل هم شامل فنون محلی و مهندسی سنتی احداث و مرمت قنات، بررسی ابزارهای سنتی، سازمان کاری مقنیان در هنگام حفر قنات و بررسی اقدامات مرمتی و توسعه قنات در پنجاه سال گذشته است.
فصل سوم سابقه نظام مالکیت و مدیریت قنات و نظام تقسیم آب قنات قاسم‌آباد را بررسی کرده است.
فصل چهارم به تاثیرات متقابل قنات و محیط زیست پرداخته است.
در فصل پنجم مسائل حقوقی و مستندات قانونی در موضوع حفظ قنات مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل ششم به عرصه و حریم قنات قاسم‌آباد و فصل هفتم مجموعه گردشگری قنات قاسم آباد و فصل هشتم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخته است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.