کاهش ۷۸ درصدی بارش باران در پاییز همدان

0 7

رئیس اداره تحقیقات مرکز هواشناسی استان همدان از کاهش ۷۸ درصدی بارش باران در پاییز امسال نسبت به بلندمدت در سطح استان خبر داد.

سیداکبر حسینی  اظهار کرد: ۲۱.۵ میلی‌متر بارش باران در پاییز امسال برای استان همدان گزارش شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۸۵.۴ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۴۶ ساله ۹۹.۳ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

حسینی تصریح کرد: براساس این آمار، بارش‌های پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان با کاهش ۷۵ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۷۸ درصدی مواجه شده است.

وی در رابطه با وضعیت شهرستان همدان بیان کرد: در پاییز امسال ۱۴.۸ میلی‌متر بارش برف و باران در شهرستان همدان به ثبت رسیده در حالیکه این آمار در سال گذشته ۸۴ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۴۶ ساله، ۹۱.۶ میلی‌متر بوده است.

رئیس اداره تحقیقات مرکز هواشناسی استان همدان ادامه داد: براساس این آمار بارش‌های پاییز امسال در شهرستان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۲ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۶ ساله با کاهش ۸۴ درصدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه در پاییز امسال ۳۲ روز یخبندان در شهرستان همدان داشتیم، گفت: یخبندان یعنی روزی که دمای هوا به صفر و یا کمتر از صفر درجه سلسیوس برسد. این آمار در پاییز سال گذشته ۳۵ روز و در میانگین بلندمدت ۴۶ ساله، ۳۷.۵ روز بوده است.

حسینی در رابطه با وضعیت بارش در سایر شهرستان‌های استان، بیان کرد: برای شهرستان اسدآباد در پاییز امسال ۳۳.۱ میلی‌متر بارش باران به ثبت رسیده در حالیکه این آمار در پاییز سال گذشته ۹۱.۹ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۱۱۹.۷ میلی‌متر گزارش شده بود.

باران در همدان

رئیس اداره تحقیقات مرکز هواشناسی استان همدان ادامه داد: شهرستان بهار در پاییز امسال ۱۹.۷ میلی‌متر بارش باران داشته در حالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۸۳.۸ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۹۶ میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۹.۸ میلی‌متر بارش باران در پاییز امسال برای شهرستان تویسرکان گزارش شده است، اظهار کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۲.۲ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۱۲۲.۲ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

حسینی در رابطه با شهرستان درگزین تصریح کرد: برای شهرستان درگزین در پاییز امسال ۱۵.۳ میلی‌متر بارش باران به ثبت رسیده در حالیکه این آمار در پاییز سال گذشته ۸۷ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۹۴.۳ میلی‌متر گزارش شده بود.

وی با بیان اینکه شهرستان رزن در پاییز امسال ۱۲.۴ میلی‌متر بارش باران داشته است، مطرح کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۷۸.۹ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۹۶.۵ میلی‌متر بوده است. حسینی با اشاره به اینکه ۱۳.۳ میلی‌متر بارش باران در پاییز امسال برای شهرستان فامنین گزارش شده است، خاطرنشان کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۸۱ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۸۹.۷ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

رئیس اداره تحقیقات مرکز هواشناسی استان همدان ادامه داد: برای شهرستان کبودراهنگ در پاییز امسال ۱۶.۶ میلی‌متر بارش باران به ثبت رسیده است در حالیکه این آمار در پاییز سال گذشته ۵۹.۶ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۸۰ میلی‌متر گزارش شده بود.

وی در رابطه با شهرستان ملایر توضیح داد: این شهرستان در پاییز امسال ۳۰.۱ میلی‌متر بارش باران داشته در حالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۹۴.۵ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۱۰۲.۱ میلی‌متر بوده است.

حسینی در پایان با بیان اینکه ۳۳.۷ میلی‌متر بارش باران در پاییز امسال برای شهرستان فامنین گزارش شده است، خاطرنشان کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۱۳۴.۴ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

منبع ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.