موضوع ثبت ملی در نمایشگاه گردشگری تهران

تاثیر ثبت ملی و جهانی بافت‌های تاریخی بر توسعه گردشگری شهری

0 8

نشست «تاثیر ثبت ملی و جهانی بافت‌های تاریخی بر توسعه گردشگری شهری» همزمان با هفدهمین جشنواره بین المللی گردشگر و صنایع وابسته تهران در غرفه شهرداری همدان برگزار شد.
علیرضا ایزدی مدیرکل  ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در این نشست گفت: قلب تپنده فرهنگ ایرانی همدان است که فعلاً جایش در ثبت آثار جهانی خالی است.

ثبت هگمتانه مبارزه‌ای است با تصویرسازی ایران هراسی در دنیا. باید توجه داشت که دو مفهوم توسعه و میراث در تقابل با هم نیستند. عناصر فرهنگی ما تقویت کننده توسعه و پیشرفت ما هستند.

ایزدی افزود:  ثبت منظر فرهنگی، خود به‌خود دارای چالش است. در ثبت مکان، هایی مانند کاروانسراها با عناصر مشخصی روبهرو هستید ولی منظر فرهنگی تعریف مشخصی ندارد و برای ایکوموس که یک مجموعه تحلیلی است بیشتر ایجاد سوال می‌کند، که مثلاً آیا سمن‌ها و تشکل‌های مردمی گفته‌های مسئولان را تایید می‌کنند یا خیر.

علی نیری مدیراداره گردشکری و زیارت شهرداری شیراز در این نشست گفت: در این نمایشگاه شهردار شیراز به ضرغامی پیشنهادی داد مبنی بر این که شهرهای دارای سایت موزه‌ها هستند، تفاهم نامه‌ای بنویسند که این اماکن به شهرداری‌ها واگذار شود و زیرنظر پژوهشکده دفتر ثبت و احیا آثار عمل کنند. باید برای مسیولین شهر و شهروندان درباره شاخص‌های ثبت جهانی آموزش و آگاهی سازی داشته باشیم.


در طول روزهای برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران، غرفه شهرداری همدان روزانه نشست‌هایی با موضوع گردشگری شهری برگزار می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.