فعالیت کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی همدان آغاز شد

0 0

کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی استان همدان در هفته اول آذرماه ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد.

ناصر قنبری رئیس کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی همدان، گفت: این کمیسیون به تشخیص هیئت نمایندگان، هفته گذشته با برگزاری جلسه‌ای تشکیل شد و اعضای آن انتخاب شدند. در جلسه اول کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی با رای اعضا، مهدی محمودی و حمیدرضا فروزان احسن به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین مجید ملکیان با اکثریت آرا به سمت دبیر کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی همدان انتخاب شد. و در ماه جاری جلسات هیئت رئیسه و ماهی یکبار جلسات اعضای کمیسیون برگزار خواهد شد و برنامه‌هایشان را پیگیری خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: اعضای کمیسیون صنایع دستی صاحبان صنایع مبلمان، منبت، سفالگری، فرش و مرواربافی هستند. قنبری با اشاره به هدف تشکیل این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی همدان به منظور پیگیری کار و مشکلات، ارائه راهکار و بازاریابی در زمینه صنایع دستی تشکیل شده است.

او در پایان با بیان اینکه اتاق بازرگانی همدان که دارای ۱۵ کمیسیون‌ متعدد است، افزود: با توجه به پتانسیل استان همدان در زمینه تولید و صادرات صنایع دستی و اشتغالزایی در این حوزه، اخیرا کمیسیون صنایع دستی تشکیل داده است و این کمیسیون راه ارتباطی بین فعالان حوزه صنایع دستی با اتاق بازرگانی استان همدان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.