روز نخست نمایشگاه بین المللی گردشگری، غرفه شهرداری همدان

روزنوشت نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 23 بهمن 1402

0 3

از ابتدای شروع کار غرفه پرفورمنس اردشیر دوم، دیاکو، خواجه رشید و بوعلی سینا را در غرفه شهرداری همدان داشتیم.

نمایشگاه گردشگری تهران
پرفرمنس شخصیت های تاریخی و مشهور شهر همدان

ساعت ۱۱:۵۰ … یوسفی نوید شهردار نهاوند از غرفه شهرداری همدان بازدید کرد.

بازدید استاندار همدان
بازدید علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان و محسن معصوم علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی از غرفه همدان

ساعت ۱۲:۱۰ علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان و محسن معصوم علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی از غرفه همدان بازدید داشتند و در طی این بازدید حسین زندی با استاندار مصاحبه کردند.
۱:۵۰ مصاحبه حسین زندی با احمد نادری مدیر اقامتگاه خانم تاج در نوش آباد را در غرفه داشتیم.

سیدمجتبی حسینی
مصاحبه با سیدمجتبی حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان

۲:۱۰ حسین زندی با سیدمجتبی حسینی معاون اقتصادی استاندار همدان در غرفه مصاحبه ای داشت.

پرده خوانی با اجرای مرشد چایانی
پرده خوانی با اجرای مرشد چایانی

۳:۱۵ برنامه پرده خوانی با اجرای مرشد چایانی در محوطه باز روبروی سالن برگزار شد. و پس از آن نمایش طنز مشامی توسط تیم نمایش  سعید باغبانی در همین محوطه برای عموم مردم اجرا شد.
پایان بخش برنامه‌های روز نخست گفتگو با اسدالله شعبانی شاعر و نویسنده حوزه کودکان بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.