استقرار دبیرخانه گردشگری شهری در نمایشگاه گردشگری تهران

0 4

شهرداری همدان پس از انتخاب شدن به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۴ امسال با حضوری قدرتمندتر از گذشته در هفدهمین نمایشگاه گردشگری حاضر شده است و در این حضور کوشیده است تا با محوریت گردشگری شهری رویدادهای گوناگونی را در این خصوص برنامه‌ریزی کند. برای مثال هشت کارگاه و نشست علمی در رابطه با جنبه‌های مختلف توسعه گردشگری شهری و ارتباط آن با پایداری و توسعه اقتصادی شهر را با حضور ۱۶ نفر از کارشناسان خبره کشور برگزار کرده است و ده‌ها گفتگوی کارشناسی در این خصوص در بخش اتاق گفتگوهای غرفه شهرداری همدان برنامه‌ریزی شده است.

اما نقطه اوج این تلاش معطوف به پیشنهاد شهرداری در خصوص راه اندازی اولین دبیرخانه تخصصی گردشگری شهری در شهرداری همدان مطرح شد و مقرر شده تا پس از پایان نمایشگاه زمینه همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ویژه دفتر توسعه گردشگری داخلی فراهم شود کوشش خواهد شد تا این دبیرخانه در همدان و اتاق گردشگری‌ در وزارتحانه به نام همدان راه اندازی شود.

شهرداری همدان در نظر دارد تا در این دبیرخانه ظرفیت مورد نیاز برای پژوهش و مطالعه در خصوص گردشگری را توسعه دهد و توانمندی و آموزش نیروهای فعال در حوزه خدمات گردشگری در شهر را دنبال کند و با برگزاری نشست‌ها تخصصی در رابطه با جنبه‌های مختلف یک شهر گردشگرپذیر دانش و محتوای مورد نظر در این خصوص را افزایش داده و زمینه را برای تحقق استانداردهای شهر گردشگر پذیر فراهم کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.